Mardas Colin, urodzony: 16.05.2015, ochrzczony: 29.11.2015
Kulczyńska Marta Zofia, urodzona: 06.04.2015, ochrzczona: 22.11.2015
Musialik Julia, urodzona: 26.06.2015, ochrzczona: 04.10.2015
Górski Olivier, urodzony: 04.06.2015, ochrzczony: 27.09.2015
Kogut Zuzanna Marika, urodzona: 25.03.2015, ochrzczona: 22.08.2015
Skórzak-Papenfus Jennifer Marianna, urodzona: 11.02.2015, ochrzczona: 13.06.2015
Poremba Henry Dominic, urodzony: 12.10.2014, ochrzczony: 24.05.2015
Zdrojewska Sophia Mari, urodzona: 26.05.2014, ochrzczona: 23.05.2015
Salamon Sajmon Samuel, urodzony: 29.01.2015, ochrzczony: 06.04.2015
Okon Jonas Robert, urodzony: 09.11.2014, ochrzczony: 06.04.2015
Jajuga Eric, urodzony: 19.12.2014, ochrzczony: 14.03.2015
Cisek Susanna, urodzona: 01.02.2014, ochrzczona: 15.02.2015