Przewodniczący:

Wiceprzewodniczący:Sekretarz:

Skarbnik:

Członkowie:

ks. Walenty Cugier

Irena Broze
Aleksandra Kostka
Zbigniew Siwek

Michael Wanoth

Monika Kraus

Bronisław Jurkowski
Andrzej Knapik
Mirosława Nocoń
Georg Schwierz
Piotr Trybel
Stefan Wojtyniak